ثعل البرد

دم سرخ ها کارگردان آرش معیریان نویسنده ناصر مولوی وردنجانی تهیه کننده سعید سعدی بازیگران جواد رضویان رضا شفیعی جم بهنوش بختیاری اندیشه فولادوند علی صادق Film

دم سرخ ها کارگردان آرش معیریان نویسنده ناصر مولوی وردنجانی تهیه کننده سعید سعدی بازیگران جواد رضویان رضا شفیعی جم بهنوش بختیاری اندیشه فولادوند علی صادق Film

دم سرخ ها کارگردان آرش معیریان نویسنده ناصر مولوی وردنجانی تهیه کننده سعید سعدی بازیگران جواد رضویان رضا شفیعی جم بهنوش بختیاری اندیشه فولادوند علی صادق Film

دم سرخ ها کارگردان آرش معیریان نویسنده ناصر مولوی وردنجانی تهیه کننده سعید سعدی بازیگران جواد رضویان رضا شفیعی جم بهنوش بختیاری اندیشه فولادوند علی صادق Film

Source : pinterest.com